Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneEmisja znaczków, poz. 11079 [X]

Grodzisk, dnia 21 sierpnia 2019 r.

Postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych

ws. emisji hasselandzkiego znaczka rocznicowego

§ 1.

Na podstawie § 3. ust. 1 pkt. 1 Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie emisji znaczków postanawiam o emisji znaczka "XVIII Rocznica Królestwa Hasselandu" o nominale 18 000 lt i cenie sprzedaży 18 000 lt, w ilości 30 egzemplarzy. Limit znaczka na jednego kupującego wyniesie 3 sztuki. Wizerunek znaczka widoczny jest w załączniku nr 1.

§ 2.

Dochody ze sprzedaży znaczka zostaną przelane na konto samorządu Królestwa Hasselandu (P00006). Wzór znaczka określony jest w załączniku. Autorem grafiki znaczka z załącznika nr 1 jest Jaśnie Oświecony Leszek de Ruth.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem 23 sierpnia 2019 roku o godzinie 9:00.

Załącznik nr 1

http://fc.sarmacja.org/download/file.php?id=2815

(–) Poważany Michaił von Hippogriff-Vovkulak
Minister Spraw Wewnętrznych

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny