Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 11080 [X]

Srebrny Róg, dnia 22 sierpnia 2019 r.

Postanowienie Królowej Teutonii nr 12/2019

w sprawie powołania Regenta

My, Joanna Izabela, z woli elektorów królowa Teutonii zjednoczonej w Rzeczypospolitej Sarmackiej, wielka księżna Awii, księżna Slavii i Enderasji, księżna Sangrii, palatynka Weyr-Benden, hrabina Loardii, lady protektor Nowej Teutonii, pani Srebrnego Rogu i Złotego Grodu, władczyni wszystkich teutońskich wysp etc. etc na podstawie art. 7 ust. 1 Konstytucji Królestwa Teutonii postanawiamy:

§ 1.

Powołać na urząd Regenta Królestwa Teutonii Wojciecha Hergemona (T0003)

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie dnia 24 sierpnia 2019, a traci moc 21 września 2019 roku.

(—) Joanna Izabela
Królowa Teutonii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny