Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduUstawy — jednolite, poz. 11083 [X]

Angemont, dnia 23 sierpnia 2019 r.

Ustawa

o Hasselandzkiej Agencji Kosmicznej

Art. 1.

Hasselandzka Agencja Kosmiczna, zwana dalej Agencją, jest państwową instytucją naukowo-eksploracyjną.

Art. 2.

W zakresie prac naukowych i badawczych, Agencja podlega Hasselandzkiej Akademii Nauk im. Królowej Magdaleny. Agencja może również wykonywać jawne i niejawne zadania zlecone przez Lorda Szambelana oraz Lorda Marszałka i podlega im w zakresie ich realizacji.

Art. 3.

1. Agencją kieruje Prezes, powoływany i odwoływany przez Rektora Hasselandzkiej Akademii Nauk im. Królowej Magdaleny za zgodą Lorda Szambelana.

2. Kadencja Prezesa trwa 4 miesiące.

Art. 4.

Prezes może powołać pracowników Agencji.

Art. 5.

Działalność Agencji finansowana jest z działalności komercyjnej, darowizn i budżetu Królestwa Hasselandu.

Art. 6.

Ustawa wchodzi w życie po opublikowaniu.

(—) Santiago baron Vilarte
Lord Szambelan Hasselandu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny