Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2007, poz. 1110 [X]

Grodzisk, dnia 16 marca 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie powołania Rządu

§ 1.

Na podstawie art. 12 ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji, w związku z art. 4 ust. 1 pkt 5 Dekretu Księcia Sarmacji nr 360 o Rządzie Księstwa Sarmacji z dnia 12 stycznia 2007 r., odwołuję Pana MIKOŁAJA mar. ARPED-MUZYKA z urzędu Ministra–Kanclerza.

§ 2.

Na podstawie art. 3 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji nr 360 o Rządzie Księstwa Sarmacji z dnia 12 stycznia 2007 r. powołuję Pana MICHAŁA bnt. CZARNECKIEGO na urząd Ministra–Kanclerza.

§ 3.

W związku z wnioskiem przedłożonym przez Ministra–Kanclerza, Pana MICHAŁA bnt. CZARNECKIEGO, powołuję:

  1. Pana JAKUBA kaw. KACZYŃSKIEGO na urząd Ministra–Podkanclerzego,
  2. Pana DARIUSZA MAKOWSKIEGO na urząd Ministra Finansów i Gospodarki,
  3. Pana MICHAŁA v-hr. RADETZKY'EGO na urząd Ministra Kultury,
  4. Pana KRZYSZTOFA bar. KONIASA na urząd Ministra Samorządu Terytorialnego,
  5. Pana ZBYSZKA bnt. VON THORN-BROWARCZYKA na urząd Ministra Spraw Obywatelskich,
  6. Pana KONRADA hr. VON STAUFENA na urząd Ministra Spraw Zagranicznych,
  7. Pana ZBYSZKA bnt. VON THORN-BROWARCZYKA na urząd Ministra Stanu.

§ 4.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny