Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneEmisja znaczków, poz. 11101 [X]

Grodzisk, dnia 8 września 2019 r.

Postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych

ws. emisji wojskowego znaczka rocznicowego

§ 1.

Na podstawie § 3. ust. 1. pkt 1. Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie emisji znaczków postanawiam o emisji znaczka "XVII Rocznica Książęcych Sił Zbrojnych" o nominale 17 000 lt i cenie sprzedaży 17 000 lt, w ilości 30 egzemplarzy. Limit znaczka na jednego kupującego wyniesie 3 sztuki. Wizerunek znaczka widoczny jest w załączniku nr 1.

§ 2.

Dochody ze sprzedaży znaczka zostaną przelane na konto Książęcych Sił Zbrojnych (G00003). Wzór znaczka określony jest w załączniku. Autorem grafiki znaczka z załącznika nr 1 jest Szanowny Ramael.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem 8 września 2019 roku, o godzinie 16:00.

 

Załącznik nr 1

(–) Poważany Michaił von Hippogriff-Vovkulak
Minister Spraw Wewnętrznych

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny