Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiPełnomocnicy Księcia, poz. 1111 [X]

Grodzisk, dnia 16 marca 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Reformy KSZ

§ 1.

Na podstawie art. 1 ust. 2 i 3 Dekretu Księcia Sarmacji nr 262 o Kancelarii Książęcej z dnia 17 stycznia 2006 r. powołuję Pana PIOTRA diuka HASSELANDZKIEGO w skład Kancelarii Książęcej, jako Pełnomocnika Księcia do spraw Reformy Książęcych Sił Zbrojnych.

§ 2.

Zadaniem Pełnomocnika jest w szczególności stworzenie prawnych podstaw dla organu administracji państwowej właściwego do spraw wojskowych, działającego w porozumieniu i na rzecz Książęcych Sił Zbrojnych.

§ 3.

Pełnomocnik przedstawi Księciu do dnia 9 kwietnia 2007 r. raport ze swoich prac, zawierający w szczególności materiały, o których mowa w § 2 oraz wnioski i zalecenia odnośnie kierunków rozwoju Książęcych Sił Zbrojnych.

§ 4.

Wynagrodzenie Pełnomocnika wynosić będzie 45 lt za cały okres jego pracy.

§ 5.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia i utraci moc z dniem 16 kwietnia 2007 r.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny