Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPostanowienia i rozkazy, poz. 11117 [X]

Almera, dnia 1 października 2019 r.

Postanowienie Interrexa Królestwa Baridasu

ws. utworzenia Baridajskiej Grupy Zbrojeniowej

Art. 1

 

1. Tworzy się instytucję Baridajskiej Grupy Zbrojeniowej (w skrócie BGZ).
2. Cel i zakres działań oraz strukturę BGZ określa statut.
3. BGZ należy do Królestwa Baridasu.
4. Zarząd nad BGZ pełni Komendant Królewskiej Gwardii Baridasu, który powołuje Prezesa BGZ.
5. Pierwszym Prezesem BGZ zostaje Sławetny Pan Taddeo von Hippogriff-Piccolomini.
6. Siedzibą BGZ jest Kartola w Kantonie Zielona Kraina.

 

Art. 2 

 

1. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Januszek baron von Hippogriff-Pałasz
Interrex Królestwa Baridasu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny