Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiWybory i referenda, poz. 11120 [X]

Eldorat, dnia 7 października 2019 r.

Uchwała Rady Konsulatu Sclavinii

w sprawie wyboru Konsula Sclavinii

§ 1.

Na podstawie art. 4 ust. 2 Konstytucji Konsulatu Sclavinii Rada Konsulatu Sclavinii wybiera Poważanego Szymona kaw. Grańskiego (AG889) na urząd Konsula Sclavinii.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Marceli hr. z Ossolińskich Bordoński
p.o. Konsula

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny