Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 11128 [X]

Grodzisk, dnia 12 października 2019 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie powołania Książęcej Komisji Wyborczej

§ 1.

Na podstawie art. 4 ust. 4 pkt 2 Rozporządzenia Księcia z mocą ustawy — Ordynacji wyborczej z dnia 12 października 2019 r. powołuję w skład Książęcej Komisji Wyborczej właściwej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu zarządzonych Postanowieniem Księcia Sarmacji w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu LXII kadencji z dnia 12 października 2019 r.

Jaśnie Oświeconego Diuka Krzysztofa Czuguł-Chana (A7782),
Radcę Naczelnej Izby Architektury,
jako przedstawiciela Naczelnej Izby Architektury.

W skład Książęcej Komisji Wyborczej właściwej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu LXII kadencji wchodzą:

  1. JKM Piotr III Łukasz (A0004) — Książę Sarmacji,
  2. JKW Andrzej Fryderyk (AF462) — Marszałek Trybunału Koronnego, zgodnie z przepisem art. 4 ust. 4 pkt 3 powołanego rozporządzenia,
  3. Jaśnie Oświecony Diuk Krzysztof Czuguł-Chan (A7782) — jako przedstawiciel Naczelnej Izby Architektury.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr III Łukasz
Książę Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny