Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiOpróżnienie funkcji publicznych, poz. 11130 [X]

Grodzisk, dnia 12 października 2019 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie stwierdzenia utraty funkcji przez Namiestnika Starosarmacji

§ 1.

Na podstawie art. 5 ust. 5 zd. 1 w zw. z art. 5 ust. 3 Ustawy o obywatelstwie sarmackim stwierdzam utratę funkcji przez Namiestnika Starosarmacji Petera v-hr. Westa (AF958).

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr III Łukasz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny