Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuOrdonanse — zmiany, poz. 11134 [X]

Almera, dnia 13 października 2019 r.

Dekret królewski

o wprowadzeniu stanu wyjątkowego (uchylony)

 

 

My, Laurẽt Gedeon I,

z  woli Narodu panujący Król Baridasu, wielki książę Arped etc. etc.

na podstawie art. VIII  Praw Kardynalnych stanowimy, co następuje:

 

Art. 1.

Wprowadzenie stanu wyjątkowego

  1. Na podstawie art. VIII ust. 1 Praw Kardynalnych mając na uwadze sytuację szczególnego zagrożenia prawidłowego funkcjonowania Królestwa skutkującą znaczną utratą sprawności działania przez władze publiczne i zbyt długo trwającą znikoma aktywnością mieszkańców i obywateli Królestwa Baridasu z dniem 13 października 2019 r. od godz. 0.10 wprowadzamy stan wyjątkowy.
  2. Na podstawie art. VIII ust. 2 Praw Kardynalnych ogłaszamy, że do 20 października 2019 r. przeprowadzimy weryfikację statusu obywateli, którzy nie wykazywali ciążącej na nich aktywności wynikającej ze złożonej przysięgi oraz powołamy z pośród aktywnych obywateli Patriotyczną Radę Ocalenia Narodowego Dziedzictwa Królestwa Baridasu jako organu wspierającego Króla w odzyskaniu aktywności i sprawności działania urzędów państwowych.
  3. Aktywność obywatela wchodzącego w skład Patriotycznej Rady Ocalenia Narodowego Dziedzictwa Królestwa Baridasu podlega podsumowaniu wynikającym art. VIII ust. 5 Praw Kardynalnych
  4. W czasie obowiązywania stanu wyjątkowego zawiesza się prawa i wolności mieszkańców oraz obywateli Królestwa Baridasu do odwołania.

Art. 2.

Przepisy końcowe

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Jego Królewska Mość Laurẽt Gedeon I
Król Baridasu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny