Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 11142 [X]

Grodzisk, dnia 17 października 2019 r.

Zarządzenie Kanclerza

w sprawie ostatecznego uregulowania następstw wygaśnięcia Umowy pomiędzy Księstwem Sarmacji a Republiką Bialeńską o otoczeniu opieką Republiki Bialeńskiej

§ 1.

W celu ostatecznego uregulowania następstw wygaśnięcia Umowy pomiędzy Księstwem Sarmacji a Republiką Bialeńską o otoczeniu opieką Republiki Bialeńskiej:

 1. nazwę miasta „Wolnograd” zmienia się na „Wolnograd (Bialenia)”;
 2. treści opublikowane w profilu Republiki Bialeńskiej przenosi się do profilu Wolnogradu;
 3. na Koronę, reprezentowaną przez Radę Ministrów, zmienia się właściciela:
  1. publicznego miasta Wolnograd (Bialenia) [M00023],
  2. publicznej instytucji Bialeńska Agencja Prasowa [S00246],
  3. publicznej instytucji Uniwersytet Bialeński [S00262],
  4. publicznej instytucji Bialeński Związek Sportowy [S00251];
 4. na rachunek Rady Ministrów przekazuje się środki pieniężne znajdujące się na rachunkach publicznych instytucji Republiki Bialeńskiej — pozostają one własnością Republiki Bialeńskiej:
  1. Republika Bialeńska (w likwidacji) [P00007]: 82 065,27 lt,
  2. Bialeńska Agencja Prasowa [S00246]: 25 924,50 lt,
  3. Wolnograd (Bialenia) [M00023]: 3406,55 lt.
 5. likwiduje się profil Republiki Bialeńskiej [P00007].

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny