Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPostanowienia i rozkazy, poz. 11147 [X]

Almera, dnia 20 października 2019 r.

Postanowienie Króla

w sprawie powołania Wicekróla

My, Laurẽt Gedeon I,

z  woli Narodu panujący Król Baridasu, wielki książę Arped etc. etc.

na podstawie art. 1 ust.8 Praw Kardynalnych stanowimy, co następuje:

§ 1.

doceniając wcześniejszą posługę podczas realizowania obowiązków Premiera, który na mocy art. IX ust. 2 Praw Kardynalnych zakończył swe obowiązki z chwila ich publikacji Praw oraz powołujemy na urząd:

Wicekróla,

Czcigodnego Januszka barona von Hipogriffa-Pałasza (AG866) i powierzamy Mu opiekę nad Królestwem Naszym w zgodzie z Ordonansem Króla o Dworze Królewskim i urzędach Królestwa Baridasu (Dz. P. poz. 11138) i wolą naszą.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą publikacji.

(—) Jego Królewska Mość Laurẽt Gedeon I
Król Baridasu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny