Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPostanowienia i rozkazy, poz. 11154 [X]

Almera, dnia 22 października 2019 r.

Postanowienie Króla

w sprawie upoważnienia Wicekróla

My, Laurẽt Gedeon I,

z  woli Narodu panujący Król Baridasu, wielki książę Arped etc. etc.

na podstawie art. 1 ust. 8 Praw Kardynalnych stanowimy, co następuje:

§ 1.

W zgodzie z art. 4 ust. 2 z Ordonansem Króla o Dworze Królewskim i urzędach Królestwa Baridasu (Dz. P. poz. 11138) i wolą naszą upoważniam Wicekróla Januszka barona von Hipogriffa-Pałasza (AG866) do powoływania urzędników podległych Wicekrólowi.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą publikacji.

(—) Jego Królewska Mość Laurẽt Gedeon I
Król Baridasu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny