Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPostanowienia i rozkazy, poz. 11156 [X]

Almera, dnia 22 października 2019 r.

Postanowienie Króla

w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady

My, Laurẽt Gedeon I,

z  woli Narodu panujący Król Baridasu, wielki książę Arped etc. etc.

na podstawie art. 1 ust. 8 Praw Kardynalnych stanowimy, co następuje:

§ 1.

doceniając wcześniejszą posługę podczas realizowania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Królestwa Baridasu, stwierdzamy, że na mocy art. 9 ust. 2 Praw Kardynalnych niżej wymieniony zakończył swe obowiązki z chwilą publikacji Praw tj. z dniem 12 października 2019 r. oraz został odwołany z pełnionego stanowiska w Radzie Królestwa Baridasu:

Kristian Arped (AF683).

§ 2.

Postanowienie podaje sie do publicznej wiadomosci mieszkańców Baridasu.

(—) Jego Królewska Mość Laurẽt Gedeon I
Król Baridasu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny