Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika BaridasPostanowienia i rozkazy, poz. 11161 [X]

Almera, dnia 23 października 2019 r.

Postanowienie Króla

w sprawie powołania Prezesa BZPN

My, Laurẽt Gedeon I,

z  woli Narodu panujący Król Baridasu, wielki książę Arped etc. etc.

na podstawie art. 1 ust. 8 Praw Kardynalnych stanowimy, co następuje:

§ 1.

doceniając wcześniejszą posługę podczas realizowania obowiązków Prezesa Baridajskiego Zwiazku Piłki Nożnej (BZPN), stwierdzamy, że na mocy art. 9 ust. 2 Praw Kardynalnych niżej wymieniony zakończył swe obowiązki z chwilą publikacji Praw tj. z dniem 12 października 2019 r. oraz ponownie został powołany na urząd Prezesa BZPN:

Albert Felimi-Liderski (AE494).

§ 2.

Postanowienie podaje sie do publicznej wiadomosci mieszkańców Baridasu.

(—) Jego Królewska Mość Laurẽt Gedeon I
Król Baridasu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny