Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuDekrety i uniwersały, poz. 11169 [X]

Almera, dnia 24 października 2019 r.

Dekret królewski

o wprowadzeniu stanu wyjątkowego

 

 

My, Laurẽt Gedeon I,

z  woli Narodu panujący Król Baridasu, wielki książę Arped etc. etc.

na podstawie art. 8  Praw Kardynalnych stanowimy, co następuje:

 

Art. 1.

Wprowadzenie stanu wyjątkowego

  1. Na podstawie art. 8 ust. 1 Praw Kardynalnych mając na uwadze sytuację szczególnego zagrożenia prawidłowego funkcjonowania Królestwa skutkującą znaczną utratą sprawności działania przez władze publiczne i zbyt długo trwającą znikoma aktywnością mieszkańców i obywateli Królestwa Baridasu stwierdzamy, że z dniem 13 października 2019 r. od godz. 0.10 wprowadzony został stan wyjątkowy.
  2. Na podstawie art. 8 ust. 2 Praw Kardynalnych ogłaszamy, że do 30 października 2019 r. przeprowadzimy kolejną weryfikację statusu obywateli, którzy nie wykazywali ciążącej na nich aktywności wynikającej ze złożonej przysięgi oraz dokonamy weryfikacji aktywnych obywateli Patriotyczną Radę Ocalenia Narodowego Dziedzictwa Królestwa Baridasu jako organu wspierającego Króla w odzyskaniu aktywności i sprawności działania urzędów państwowych.
  3. Aktywność obywatela wchodzącego w skład Patriotycznej Rady Ocalenia Narodowego Dziedzictwa Królestwa Baridasu podlega podsumowaniu wynikającym art. 8 ust. 5 Praw Kardynalnych

Art. 2.

Przepisy końcowe

  1. Traci moc Dekret królewski o wprowadzeniu stanu wyjątkowego z dnia 13 pażdziernika 2019 r. (Dz. P. poz. 11134).
  2. Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Jego Królewska Mość Laurẽt Gedeon I
Król Baridasu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny