Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduRozporządzenia Lordów — jednolite, poz. 11189 [X]

Angemont, dnia 27 października 2019 r.

Rozporządzenie Lorda Szambelana

o archiwum państwowym Hasselandu

Art. 1.

1. Archiwum państwowe to przestrzeń wydzielona na dziale forum Królestwa Hasselandu, przeznaczona do przechowywania wątków i treści nieaktualnych lub z innych powodów zbędnych na pozostałych poddziałach forum.
2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się odpowiednio także do forum archiwalnego Hasselandu.
3. Wszelkie zadania nieokreślone w niniejszym rozporządzeniu wykonuje w stosunku do archiwum Lord Szambelan. Do niego też należy ogólny zarząd nad archiwum.

Art. 2.

1. Uprawnienia do przenoszenia wątków do archiwum posiadają w stosunku do całego działu osoby, które posiadają uprawnienia administratorów, z zastrzeżeniem pkt. 2.
2. Lord Szambelan i Lord Protektor mają wyłączne prawo do zarządzania wątkami w swoich działach urzędowych.

Art. 3.

1. Każdy wątek przeniesiony do archiwum jest oznaczany sygnaturą oraz umieszczany w spisie. Lord Szambelan tworzy i zmienia listę sygnatur oraz tworzy spis, w formie pliku umieszczanego w archiwum, który następnie jest aktualizowany przez każdego, kto archiwizuje wątek.
2. W szczególnych przypadkach Lord Szambelan może także dołączyć do archiwum kopię wątku, zamieszczonego oryginalnie poza działem Hasselandu. 
3. Lista sygnatur jest integralną częścią spisu.

Art. 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą publikacji.

(—) Santiago baron Vilarte
Lord Szambelan Hasselandu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny