Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneEmisja znaczków, poz. 11198 [X]

Grodzisk, dnia 30 października 2019 r.

Postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych

ws. emisji znaczka

§ 1.

Na podstawie § 3 ust.1 pkt. 1 Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie emisji znaczków postanawiam o emisji znaczka "Piotr III Łukasz rocznica panowania" o nominale 1 000 lt i cenie sprzedaży 1 000 lt, w ilości 16 egzemplarzy dla upamiętnienia 1-szej rocznicy panowania obecnego Księcia Sarmacji. Limit znaczka na jednego kupującego wyniesie 1 sztukę. Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 1 wyżej wymienionego zarządzenia dochód ze sprzedaży zostanie przelany na konto Księcia (A0004). Wzór znaczka określony jest w załączniku. Autorem grafiki znaczka jest JKW Helwetyk Romański.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem 31 października 2019 roku o godzinie 13:56.

ZAŁĄCZNIK:

96806aTL.png

(—) Jego Królewska Mość Laurẽt Gedeon I
Minister Spraw Wewnętrznych

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny