Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 11199 [X]

Grodzisk, dnia 31 października 2019 r.

Ustawa Sejmu nr 361

o zmianie Regulaminu Sejmu

Art. 1.

Art. 5 ust. 3 Ustawy Sejmu nr 314 — Regulaminu Sejmu z dnia 20 stycznia 2017 r. („Marszałek Sejmu może skrócić pierwsze czytanie, po upływie co najmniej 48 godzin od chwili jego zarządzenia, na wniosek Rady Ministrów lub co najmniej jednej trzeciej posłów, albo w przypadku, gdy żaden poseł nie wypowiedział się w debacie przez co najmniej 24 godziny”) otrzymuje brzmienie „Marszałek Sejmu może skrócić pierwsze czytanie po upływie co najmniej 24 godzin od chwili jego zarządzenia, na wniosek Kanclerza lub co najmniej jednej trzeciej posłów, albo w przypadku, gdy żaden poseł nie wypowiedział się w debacie przez co najmniej 24 godziny”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr III Łukasz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny