Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduUchwały Senatu, poz. 11202 [X]

Angemont, dnia 31 października 2019 r.

Uchwała Zgromadzenia Krajowego

ws. obywatelstwa Hasselandu dla księcia Sarmacji

Art. 1.

Zgromadzenie Krajowe na podstawie art. 3 pkt 2 Ustawy o obywatelstwie KH oraz wniosku Lorda Szambelana wyraża swoją zgodę i wolę, aby każdorazowy panujący Książę Sarmacji mógł otrzymać obywatelstwo hasselandzkie bez spełniania warunku zamieszkania w Hasselandzie, jeśli wyrazi takie życzenie. 

Art. 2.

Uchwała niniejsza nie narusza pozostałych regulacji związanych z obywatelstwem, w tym warunku złożenia przez księcia przysięgi o treści:
"Uroczyście przyrzekam, że będę zgodnie z Konstytucją Królestwa Hasselandu i najlepiej jak potrafię działał na rzecz Hasselandu, wierny wobec Narodu Hasselandzkiego”.

Art. 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Santiago baron Vilarte
Lord Szambelan Hasselandu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny