Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 11203 [X]

Grodzisk, dnia 31 października 2019 r.

Rozporządzenie Kanclerza

ws. ustalenia wysokości opłat za industrializację miejscowości oraz zakup żywności w Państwowych Zakładach Żywieniowych (uchylony)

Art. 1


Na podstawie art. 20. ust. 3. Ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. (Dz. P poz. 6833 z póź. zmian.) postanawia się, co następuje;

1.) Ustala się wysokość opłat za Industrializację miejscowości na kwotę 4000 lt za każdy stopień industrializacji miejscowości. 

2.) Ustala się wysokość opłaty za zakup jednej jednostki żywności w Państwowych Zakładach Żywieniowych na kwotę 300 lt.

 

Art. 2


1. Wykonanie niniejszego rozporządzenia zleca się Naczelnej Izbię Architektury.

2. Uchyla się Rozporządzenie Kanclerza ws ustalenia wysokości opłat za Industrializację miejscowości oraz zakup żywności w Państwowych Zakładach Żywieniowych z dnia 7 października 2018 r.

3. Rozporządzenie jest skuteczne z chwilą podpisania.   

(-) Januszek baron von Hippogriff-Pałasz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny