Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPostanowienia i rozkazy, poz. 11212 [X]

Almera, dnia 3 listopada 2019 r.

Postanowienie Króla

w sprawie powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących PROND

My, Laurẽt Gedeon I,

z  woli Narodu panujący Król Baridasu, wielki książę Arped etc. etc.

na podstawie art. 1 ust. 8 Praw Kardynalnych stanowimy, co następuje:

§ 1.

stwierdzam, że na podstawie przeprowadzonego głosowania z dniem 31 października 2019 r. niżej wymienione osoby zostały powołane:

Januszek baron von Hippogriff-Pałasz (AG866) - na Przewodniczącego Rady,

Alfred Fabian hrabia von Tehen-Dżek (AG541) - na Pierwszego Wiceprzewodniczącego Rady,

Julian Fer markiz at Atera (AF827) - na Drugiego Wiceprzewodniczącego Rady.

§ 2.

Postanowienie podaje sie do publicznej wiadomosci mieszkańców Baridasu.

(—) Jego Królewska Mość Laurẽt Gedeon I
Król Baridasu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny