Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 11221 [X]

Grodzisk, dnia 6 listopada 2019 r.

Zarządzenie Kanclerza

ws. zmiany Zarządzenia Kanclerza ws. organizacji Rady Ministrów

Art. 1

 

1. W art. 11 [Minister Stanu] " 1. Administruje Forum Centralnym, w szczególności ustala, w drodze działań faktycznych, podział Forum Centralnego na kategorie i działy. 2. Administruje Dziennikiem Praw Księstwa Sarmacji. 3. Podejmuje działania faktyczne zwyczajowo wchodzące w zakres czynności porządkowych właściwych dla Forum Centralnego oraz strony głównej Księstwa Sarmacji." otrzymuje brzmienie: "1. Nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie Trybunału Koronnego i Prefektury Generalnej;
2. Przygotowuje reformy dotyczące porządku prawnego Księstwa Sarmacji.

 

Art. 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Januszek baron von Hippogriff-Pałasz
Kanclerz Księstwa Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny