Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWygaśnięcie i objęcie mandatu poselskiego, poz. 11223 [X]

Grodzisk, dnia 6 listopada 2019 r.

Postanowienie Marszałka-Seniora Sejmu

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poselskiego

Art. 1. Na podstawie Art. 17. ust. 1. pkt. b Ustawy z dnia 12 października 2019 roku - Ordynacja Wyborcza wygasza się mandat poselski:

Krzysztofa Czuguł-Chana (A7782).

Art. 2. Na podstawie Art. 18. ust. 1 Ustawy z dnia 12 października 2019 roku - Ordynacja Wyborcza mandat poselski obejmuje:

Piotra Pawła I (A1125).

Art. 3. Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Alfred Fabian hr. von Tehen-Dżek
Marszałek-Senior Sejmu

(—) Alfred Fabian von Tehen-Dżek
Marszałek-Senior Sejmu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny