Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneEmisja znaczków, poz. 11247 [X]

Grodzisk, dnia 22 listopada 2019 r.

Postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych

ws. emisji drugiego znaczka koronacyjnego

§ 1.

Na podstawie § 3 ust.1 pkt. 1 Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie emisji znaczków postanawiam o emisji znaczka "Koronacja Laurẽta Gedeona I." o nominale 20 000 lt, w ilości 10 egzemplarzy. Limit znaczka na jednego kupującego wyniesie 2 sztuki. Dochód ze sprzedaży znaczka zostanie przelany na konto Laurẽta Gedeona I (AF766). Wzór znaczka określony jest w załączniku. Autorem grafiki znaczka jest Julian hrabia Fer at Atera, a podobizny króla Ramael.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem 23 listopada 2019 roku o godzinie 11:11.

ZAŁĄCZNIK:

Obrazek

 

(—) Jego Królewska Mość Laurẽt Gedeon I
Minister Spraw Wewnętrznych

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny