Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuDekrety i uniwersały, poz. 11248 [X]

Almera, dnia 22 listopada 2019 r.

Dekret królewski

o ustanowieniu medalu koronacyjnego

 

My, Laurẽt Gedeon I,

z  woli Narodu panujący Król Baridasu, wielki książę Arped etc. etc.

na podstawie Praw Kardynalnych stanowimy, co następuje:

 

Art. 1.

Ustanowienie i nadanie medalu

  1. Na podstawie III ust. 1 pkt. 11 Praw Kardynalnych dla upamiętnienia dnia wyboru króla oraz w związku z uroczystą koronacją prowadzoną w dniu 23 listopada 2019 roku ustanawia się Medal Koronacyjny Laurẽta Gedeona I.
  2. Wzór Medalu Koronacyjnego i baretki określa załącznik do niniejszego dekretu.
  3. Medal nadawany jest przez króla wszystkim mieszkańcom Królestwa Baridasu, którzy napisali przynajmniej jedną wypowiedź w miejscu przeprowadzenia uroczystości koronacyjnych lub brali aktywny udział w przygotowaniach do koronacji
  4. Medal nadawany jest innym mieszkańcom Księstwa Sarmacji, jeżeli byli oni na uroczystości lub brali aktywny udział w innych ważnych wydarzeniach wspierających rozwój Baridasu.

Art. 2.

Przepisy końcowe

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK:

(—) Jego Królewska Mość Laurẽt Gedeon I
Król Baridasu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny