Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPostanowienia i rozkazy, poz. 11249 [X]

Almera, dnia 23 listopada 2019 r.

Postanowienie Króla

w sprawie nadania orderów, medali, krzyży oraz nobilitacji z okazji koronacji

 

My, Laurẽt Gedeon I,

z  woli Narodu panujący Król Baridasu, wielki książę Arped etc. etc.

na podstawie Praw Kardynalnych stanowimy, co następuje:

§ 1.

Na podstawie art. 1 ust. 3 dekretu królewskiego o ustanowieniu medalu koronacyjnego  (Dz. P. poz. 11248) niżej wymienionym mieszkańcom Królestwa Baridasu nadajemy Medal Koronacyjny Laurẽta Gedeona I:

§ 2.

Na podstawie art. 1 ust. 4 dekretu królewskiego o ustanowieniu medalu koronacyjnego (Dz. P. poz. 11248) niżej wymienionym mieszkańcom Księstwa Sarmacji nadajemy Medal Koronacyjny Laurẽta Gedeona I:

§ 3.

Na podstawie art. III  ust. 1 pkt. 11 Praw Kardynalnych oraz art. 1 i 2 ordonansu o Orderze Wielkiego Księcia Arped (Dz. P. poz. 10502), za wybitną działalność społeczną oraz bardzo duże zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości koronacji, niżej wymienionym mieszkańcom Królestwa Baridasu  nadajemy Krzyż Brązowy Orderu Wielkiego Księcia Arped:

§ 4.

Na podstawie art. III  ust. 1 pkt. 11 Praw Kardynalnych oraz art. 1 dekretu królewskiego o orderach i odznaczeniach Królestwa Baridasu (Dz. P. poz. 10504), za wybitną działalność społeczną oraz bardzo duże zaangażowanie w zakresie krzewienia kultury i dziedzictwa Królestwa Baridasu, a także za duży wkład pracy i czasu w przygotowanie koronacji oraz poprzedzających ją przygotowań, niżej wymienionym mieszkańcom Królestwa Baridasu nadajemy Brązowy Order Heridate:

§ 5.

Na podstawie art. III  ust. 1 pkt. 11 Praw Kardynalnych oraz art. 2 dekretu królewskiego o orderach i odznaczeniach Królestwa Baridasu  (Dz. P. poz. 10504), niżej wymienionemu mieszkańcowi Królestwa Baridasu w uznaniu zasług dla Królewskiej Gwardii Baridasu nadajemy Krzyż Gwardyjski VI klasy: Julian Fer at Atera (AF 827).

§ 6.

Na podstawie art. III  ust. 1 pkt. 11 Praw Kardynalnych oraz art. 5 dekretu królewskiego o orderach i odznaczeniach Królestwa Baridasu (Dz. P. poz. 10504)  niżej wymienionym nadajemy:

  1.  Złoty Medal Baridajskiego Sportu:
  1. Srebrny Medal Baridajskiego Sportu: Julian Fer at Atera (AF 827).

§ 7.

Na podstawie art. III  ust. 1 pkt. 11 Praw Kardynalnych oraz art. 6 dekretu królewskiego o orderach i odznaczeniach Królestwa Baridasu (Dz. P. poz. 10504), za udzielone poparcie w ciężkich dla Baridasu chwilach oraz pomoc i polityczne wsparcie udzielone dla królestwa, niżej wymienionemu Konsulowi Sclavinii nadajemy Srebrny Medal Przyjaciela Baridasu: JKW Andronik (AG889).

§ 8.

Na podstawie art. III  ust. 1 pkt. 11 Praw Kardynalnych oraz art. 9 ust. 8 Ordonansu Króla o Królewskiej Gwardii Baridasu (Dz. P. poz. 11141), niżej wymienionemu sierżantowi Królewskiej Gwardii Baridasu, za wytrwałość, gwardyjski kunszt i stałą gotowość do obrony granic naszego królestwa, w uznaniu zasług oraz zgodnie z art. 9 ust. 14 niżej wymienionemu sierżantowi gwardii nadajemy stopień porucznika: Julian Fer at Atera (AF 827).

§ 9.

Na podstawie Praw Kardynalnych za duży wkład pracy w przygotowanie i przeprowadzenie koronacji niżej wymienionym mieszkańcom Królestwa Baridasu przyznajemy premię uznaniową:

§ 10.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą publikacji.

(—) Jego Królewska Mość Laurẽt Gedeon I
Król Baridasu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny