Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneUchwały Rady Ministrów, poz. 11253 [X]

Grodzisk, dnia 26 listopada 2019 r.

Uchwała Rady Ministrów

ws. ustalenia dodatkowej opłaty o charakterze urzędowym

Art. 1


Na podstawie art. 5 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. (Dz. P poz. 6833. z późn. zmian.) Rada Ministrów postanawia co następuje:

1. Ustala się wysokość dodatkowej opłaty od założenia instytucji prywatnej w systemie Księstwa Sarmacji w wysokości 5 000 lt za każdą kolejną instytucję prywatną wnioskodawcy.
2. Opłata o której mowa w art. 1 ust. 1 niniejszej uchwały tyczy się sytuacji, kiedy w momencie składania wniosku przez wnioskodawcę liczba instytucji prywatnych, których jest właścicielem, wynosi 5.


Art. 2


1. Uchwała jest skuteczna z chwilą podjęcia.
2. Uchyla się Uchwałę Rady Ministrów ws. ustalenia wysokości opłat za czynności o charakterze urzędowym z dnia 21 października 2018 r. (Dz. P poz. 10453).

(-) Januszek von Hippogriff-Pałasz
Kanclerz Księstwa Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny