Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPostanowienia i rozkazy, poz. 11259 [X]

Almera, dnia 6 grudnia 2019 r.

Postanowienie Króla

w sprawie powołania Skarbnika

My, Laurẽt Gedeon I,

z  woli Narodu panujący Król Baridasu, wielki książę Arped etc. etc.

na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 6 Praw Kardynalnych stanowimy, co następuje:

§ 1.

w celu zapewnienia własciwej płynności finansowej do prowadzenia narracji gospodarczej w Królestwie Baridasu, niżej wymienionego powołuje się na urząd Skarbnika:

Alfred Fabian hrabia von Then-Dżek (AG541).

§ 2.

Ustala sie podległość urzędu jako część Dworu Królewskiego będącą w kompetencji Wicekróla Baridasu, a urząd podporządkowuje się Podskarbiemu.

§ 3.

Postanowienie wprowadza się w życie z chwilą ogłoszenia i podaje sie do publicznej wiadomosci mieszkańców Baridasu.

(—) Jego Królewska Mość Laurẽt Gedeon I
Król Baridasu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny