Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 11285 [X]

Grodzisk, dnia 30 grudnia 2019 r.

Postanowienie Kanclerza

ws. powołania Książęcej Komisji Wyborczej

Art. 1

Na podstawie art. 4 ust. 4 Rozporządzenia Księcia z mocą ustawy — Ordynacji wyborczej z dnia 12 października 2019 r. działając w zastępstwie Księcia w myśl art. 31 Konstytucji Księstwa , powołuję w skład Książęcej Komisji Wyborczej właściwej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Sejmu LXII kadencji zarządzonego Postanowieniem Kanclerza ws. zarządzenia wyborów uzupełniających do Sejmu LXII kadencji z dnia 30 grudnia 2019 roku.

Jaśnie Oświeconego Diuka Avrila von Levengothon,
Radcę Naczelnej Izby Architektury,
jako przedstawiciela Naczelnej Izby Architektury.

W skład Książęcej Komisji Wyborczej właściwej do przeprowadzenia wybotów uzupełniających do Sejmu LXII kadencji wchodzą:

  1. Januszek von Hippogriff-Pałasz — Kanclerz zastępujący Księcia, w myśl art. 31 Konstytucji Księstwa Sarmacji
  2. JKW Defloriusz Dyman Wander — Marszałek Trybunału Koronnego, zgodnie z przepisem art. 4 ust. 4 pkt 3 Ordynacji Wyborczej
  3. Avril diuk von Levengothon — jako przedstawiciel Naczelnej Izby Architektury.

Art. 2

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

 

(-) Januszek baron von Hippogriff-Pałasz
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny