Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 11292 [X]

Grodzisk, dnia 5 stycznia 2020 r.

Obwieszczenie p.o. Marszałka Sejmu

ws. zmiany składu Książęcej Komisji Wyborczej

Na podstawie art. 2 ust. 2 i 3 Ustawy Sejmu nr 314 z dnia 20 stycznia 2017 r. — Regulaminu Sejmu (Dz. P, poz. 9149) oraz na podstawie art. 4 ust. 4  pkt 1 oraz art. 4  ust. 7 Rozporządzenia Księcia z mocą ustawy z dnia 12 października 2019 r. — Ordynacji Wyborczej, w związku z opróżnieniem urzędu Marszałka Sejmu z dniem 3 stycznia 2020 r. dokonanego Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 3 stycznia 2020 r. ws. rezygnacji z urzędu (Dz. P, poz. 11290), ustala się aktualny skład Książecej Komisji Wyborczej powołanej 30 grudnia 2019 r. Postanowieniem Marszałka Sejmu z dnia 30 grudnia 2019 r. ws. powołania Książecej Komisji Wyborczej (Dz. P, poz. 11283) do przeprowadzenia referendum ws. opróżnienia tronu książęcego zarządzonego dnia 30 grudnia 2019 r. Postanowieniem Marszałka Sejmu z dnia 30 grudnia 2019 r. ws. zarządzenia referendum nad opróżnieniem tronu książecego (Dz. P, poz. 11281):

W skład Książęcej Komisji Wyborczej właściwej do przeprowadzenia referendum w sprawie opróźnienia tronu książęcego wchodzą:

  1. Severin baron von Verwaltung — Wicemarszałek Sejmu — przewodnicząćy,
  2. JKW Defloriusz Dyman Wander — Marszałek Trybunału Koronnego,
  3. Avril diuk von Levengothon — jako przedstawiciel Naczelnej Izby Architektury.

 

 

(—) Severin baron von Verwaltung
Wicemarszałek Sejmu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny