Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1130 [X]

Grodzisk, dnia 18 marca 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 13 marca 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Michael \"Reve\" Karausche
Data i miejsce urodzenia: 29.12.1983, Szczecin
Miejsce zamieszkania: Szczecin (TEU)
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-01-29 (43)
Identyfikator: A8388

J.W. Książę!
Obywatele Sarmaccy!

Składam niniejszym wniosek o nadanie obywatelstwa
Sarmackiego. Mieszkańcem miasta Margon, a co za tym idzie,
Marchii Teutońskiej i Księstwa Sarmacji jestem już od ponad
40 dni. W tym czasie zapoznałem się z życiem w Sarmacji oraz
rozpocząłem aktywne życie jako mieszkaniec. Powoli, krok po
kroku, oswajam się z najaktywniejszymi mieszkańcami Księstwa
oraz sam zabieram głos w interesujących mnie dyskusjach na
Liście Dyskusyjnej Księstwa Sarmacji, a także komentuję
wypowiedzi innych Sarmatów. Niemal od początku mojej bytności
w Księstwie mam pracę i mieszkanie. Ostatnio zacząłem również
udzielać się na forum Margon a także subskrybowałem Listę
Dyskusyjną Marchii Teutońskiej. W chwili obecnej oczekuję na
decyzję o nadaniu mi zaszczytnego tytułu Obywatela
Teutońskiego.

Kilka słów o mnie:
Naprawdę nie nazywam się Michael Karausche, choć pseudonim
ten stanowi drobną wariację mojego prawdziwego nazwiska. Mam
23 lata, mieszkam i studiuję w Szczecinie. Na strony Księstwa
Sarmacji trafiłem przypadkowo - surfując po internecie.
Zaciekawił mnie temat mikronacji i postanowiłem spróbować. Do
teraz bawię się świetnie! 

Rozumiem, iż uzyskanie tytułu obywatela niesie za sobą pewne
przywileje, ale także - konsekwencje. W związku z tymi
pierwszymi - mam nadzieję, iż ciągle będę mógł poszerzać
swoje możliwości i dawać Sarmacji więcej z siebie. Co do tych
drugich - z całych sił będę starał się aby moje zachowanie nie
przynosiło wstydu ani Sarmacji, jako v-państwu w całości, ani
żadnemu Sarmacie z osobna.

Serdecznie pozdrawiam i oczekuję konstruktywnej krytyki,
Michael "Reve" Karausche.

Michael \"Reve\" Karausche

Adres IP: 83.21.184.18
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl-PL; rv:1.7.12) Gecko/20050919 Firefox/1.0.7

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny