Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 11300 [X]

Grodzisk, dnia 6 stycznia 2020 r.

Obwieszczenie Książęcej Komisji Wyborczej

ws. wyników referendum ws. opróżnienia tronu książęcego

Na podstawie art. 12 Rozporządzenia Księcia z mocą ustawy z dnia 12 października 2019 r. — Ordynacji Wyborczej (Dz.P, poz. 11124) Książęca Komisja Wyborcza obwieszcza wyniki Referendum ws. opróżnienia tronu książęcego zarządzonego 30 grudnia 2019 r. Postanowieniem Marszałka Sejmu ws. zarządzenia referendum nad opróżnieniem tronu książęcego (Dz.P poz. 11281):

  Statystyki głosowania:

1. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 61

2. Liczba wyborców: 36

3. Liczba wyborców i głosów na poszczególne warianty odpowiedzi:

ZA: 64 głosy (26 wyborców)

PRZECIW: 8 głosów (8 wyborców)

GŁOS PUSTY: 4 głosy (2 wyborców)

  Wynik referendum:

 Stwierdza się opróżnienie tronu książęcego przez Piotra III Łukasza.

(—) Severin baron von Verwaltung
Wicemarszałek Sejmu, przewodniczący KKW,
(—) Avril diuk von Levengothon
Radca Naczelnej Izby Architektury, członek KKW

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny