Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2006, poz. 1131 [X]

Grodzisk, dnia 18 marca 2006 r.

Postanowienie Ministra-Kanclerza

w sprawie powołania Wiceministra Spraw Terytorialnych

§1.

Na podstawie art. 8 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji nr 324 o Rządzie Księstwa Sarmacji z dnia 19 września 2006 r., na wniosek Ministra Spraw Terytorialnych, powołuję na urząd Wiceministra Spraw Terytorialnych pana TOMASZA kaw. Lewandowskiego.

§2.

Postanowienie jest skuteczne z dniem ogłoszenia

(—) Michał bnt Czarnecki Minister-Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny