Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 11321 [X]

Grodzisk, dnia 20 stycznia 2020 r.

Postanowienie Regenta

w sprawie powołania Książęcej Komisji Wyborczej

§ 1.

Na podstawie art. 4 ust. 4 pkt 2 Rozporządzenia Księcia z mocą ustawy – Ordynacji wyborczej z dnia 12 października 2019 r. powołuje w skład Książęcej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu zarządzonych Postanowieniem Regenta w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu LXIII kadencji z dnia 20 stycznia 2020 r.

W skład Książęcej Komisji Wyborczej właściwej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu LXIII kadencji wchodzą:

  1. Jaśnie Wielmożny Markiz Adam Jerzy Piastowski (AF793) – Regent Księstwa Sarmacji,
  2. Jego Książęca Wysokość Hrabia Defloriusz Dyman Wander (A0441) – Marszałek Trybunału Koronnego, zgodnie z przepisem art. 4 ust. 4 pkt 3 powołanego rozporządzenia,
  3. Jasnie Oświecony Diuk Krzysztof Czuguł-Chan (A7782) – Radcę Naczelnej Izby Architektury, jako obywatel niekandydujący w wyborach.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Adam Jerzy Piastowski
Regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny