Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 11344 [X]

Grodzisk, dnia 5 lutego 2020 r.

Postanowienie Marszałka Sejmu

ws. powołania Książęcej Komisji Wyborczej

Art. 1

Na podstawie art. 4 ust. 4 Rozporządzenia Księcia z mocą ustawy — Ordynacji wyborczej z dnia 12 października 2019 r. działając w zastępstwie Księcia w myśl art. 4 ust. 7 ww. ustawy, powołuję w skład Książęcej Komisji Wyborczej właściwej do przeprowadzenia referendum w sprawie opróźnienia tronu książęcego zarządzonego Postanowieniem Marszałka Sejmu ws. zarządzenia referendum nad opróżnieniem tronu książęcego z dnia 05 luty 2020 roku.

W skład Książęcej Komisji Wyborczej właściwej do przeprowadzenia referendum w sprawie opróźnienia tronu książęcego wchodzą:

  1. Jaśnie Wielmożny Markiz Adam Jerzy Piastowski (AF793) – Marszałek Sejmu, zastępujący Księcia,
  2. Jego Książęca Wysokość Hrabia Defloriusz Dyman Wander (A0441) – Marszałek Trybunału Koronnego, zgodnie z przepisem art. 4 ust. 4 pkt 3 powołanego rozporządzenia,
  3. Jasnie Oświecony Diuk Krzysztof Czuguł-Chan (A7782) – jako przedstawiciel Naczelnej Izby Architektury.

Art. 2

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Adam Jerzy Piastowski
Marszałek Sejmu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny