Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1135 [X]

Grodzisk, dnia 20 marca 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 20 marca 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Michał Ł.
Data i miejsce urodzenia: 16.03.1987
Miejsce zamieszkania: Wrocław (KOR)
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2002-05-28 (1757)
Identyfikator: A0014

Ja Michał Ł. Hrabia Księstwa Sarmacji Z Woli Księcia i Boga
Jedynego. Zwracam Się z prośbą o przywrócenie posiadanego
przeze mnie obywatelstwa. Mysle, czyny me świadczą o mnie
jako o prawym i zasłużonym mieszkańcu Księstwa Sarmacji.
Niezwykła to radość powracać do tej wielkiej rodziny po
dłuższym czasie i radować się w spólnie z innymi kazdym dniem
spędzonym wewnątrz niego. Chciałbym podkreślić, że powracam
całkiem innym człowiekiem niż byłem kiedyś-Mądrzejszym o pare
lat :] I chciałbym się ze wami dzielić tym czego się nauczyłem
i służyć wam wszyscy obywatele oraz tobie książe.

Michał Ł.

Adres IP: 62.87.148.28
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.10) Gecko/20070216 Firefox/1.5.0.10

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny