Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneProklamacje Jego Książęcej Mości, poz. 11351 [X]

Grodzisk, dnia 10 lutego 2020 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu

ws. opróżnienia tronu książęcego

Na mocy nadanej mi przez art. 7 ust. 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji, w związku z wynikami referendum przewidzianym przez art. 7 ust. 1 pkt 5 tejże, stwierdzam opróżnienie tronu książęcego przez Piotra III Łukasza.

(―) Adam Jerzy Piastowski
Marszałek Sejmu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny