Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 11353 [X]

Grodzisk, dnia 13 lutego 2020 r.

Postanowienie Regenta

ws. zarządzenia wolnej elekcji

§ 1.

Na podstawie art. 8 ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2018 roku (Dz. P. poz. 8360) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Księcia z mocą ustawy z dnia 12 października 2019 roku — Ordynacja Wyborcza (Dz. P. poz. 11124) zwanej dalej "Ordynacją Wyborczą", w związku z przeprowadzonym referendum w wyniku którego ogłoszono w dniu 10 lutego opróznienie tronu książęcego przez Piotra III Łukasza,

zarządzam

W O L N Ą   E L E K C J Ę

na dzień 22 luty 2020 roku.

§ 2.

Głosowanie rozpoczyna się z dniem 22 luty i kończy się dnia 23 luty o godzinie 21:00.

§ 3.

Termin zgłaszania kandydatur na tron upływa z dniem 20 luty 2020 roku.

§ 4.

Wykaz obywateli aktywnych w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 208 z dnia 18 marca 2014 roku o obywatelstwie sarmackim (Dz. P. 6430) zawiera załącznik do postanowienia.

§ 5.

 1. Wykonanie postanowienia powierza się właściwej Książęcej Komisji Wyborczej, która zostanie powołana przez Regenta zgodnie z art. 3 Ordynacji Wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów Księcia.
 2. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

***

ZAŁĄCZNIK

Wykaz aktywnych obywateli w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim

 1. Misza "JK" Korab-Kaku - siła głosu: 1
 2. Defloriusz Dyman Wander- siła głosu: 4
 3. Prokrust Zombiakov - siła głosu: 4
 4. Piotr Paweł I - siła głosu: 4
 5. Magnum von Graudenz- siła głosu: 1
 6. Krzysztof von Thorn-Macak - siła głosu: 1
 7. Piotr II Grzegorz - siła głosu: 1
 8. Bartosz von Thorn-Janiczek - siła głosu: 3
 9. Timan Demollari - siła głosu: 1
 10. Avril von Levengothon - siła głosu: 1
 11. Henryk Leszczyński - siła głosu: 1
 12. Krzysztof Czuguł-Chan - siła głosu: 1
 13. Guedes de Lima - siła głosu: 3
 14. Tomasz Ivo Hugo - siła głosu: 4
 15. Markus Arped - siła głosu: 1
 16. Fryderyk von Hohenzollern - siła głosu: 1
 17. Albert Felimi-Liderski - siła głosu: 1
 18. Jack van Horn - siła głosu: 1
 19. Rihanna Aureliuš-Sedrovski - siła głosu: 1
 20. Tomasz Liberi - siła głosu: 1
 21. Szymon de Canterville - siła głosu: 1
 22. Roland Heach-Romański - siła głosu: 1
 23. Ludwik Tomović - siła głosu: 1
 24. Andrzej Fryderyk - siła głosu: 5
 25. Laurẽt Gedeon I - siła głosu: 1
 26. Adam Jerzy Piastowski - siła głosu: 5
 27. Julian Fer at Atera - siła głosu: 4
 28. Arsacjusz Arped - siła głosu: 1
 29. Peter West - siła głosu: 1
 30. Daniel January von Tauer-Krak - siła głosu: 1
 31. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza - siła głosu: 1
 32. Henryk Wespucci - siła głosu: 1
 33. Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste - siła głosu: 1
 34. Baszar Svensson at Atera - siła głosu: 1
 35. Joanna Izabela - siła głosu: 5
 36. Alfred Fabian von Tehen-Dżek - siła głosu: 5
 37. Bajtuś Bajtuś - siła głosu: 1
 38. Niegosław Sarewicz - siła głosu: 1
 39. Erik Otton von Hohenburg - siła głosu: 1
 40. Marceli z Ossolińskich Bordoński - siła głosu: 1
 41. Albert Jan Maat von Hippogriff - siła głosu: 5
 42. Gustaw Fryderyk von Hippogriff - siła głosu: 4
 43. Taddeo von Hippogriff-Piccolomini - siła głosu: 5
 44. Januszek von Hippogriff-Pałasz - siła głosu: 5
 45. Józef Sowiński - siła głosu: 1
 46. Franz Langer - siła głosu: 1
 47. Andronik - siła głosu: 1
 48. Santiago Vilarte von Hippogriff - siła głosu: 4
 49. Piotr vel Bocian - siła głosu: 3
 50. Joahim von Ribertrop von Sarm - siła głosu: 3
 51. ramael - siła głosu: 1
 52. August van Hagsen de la Sparasan - siła głosu: 3
 53. Grzegorz Czartoryski - siła głosu: 1
 54. Eugeniusz Maat - siła głosu: 3
 55. Wojciech Hergemon - siła głosu: 5
 56. Gotfryd Slavik de Ruth - siła głosu: 5

(―) Adam Jerzy Piastowski
Regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny