Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 11354 [X]

Grodzisk, dnia 13 lutego 2020 r.

Postanowienie Regenta

ws. powołania Książęcej Komisji Wyborczej

§ 1.

Na podstawie art. 4 Rozporządzenia Księcia z mocą ustawy z dnia 12 października 2019 roku — Ordynacja Wyborcza (Dz. P. poz. 11124), w związku z zarządzeniem dnia 13 luty 2020 r. Wolnej elekcji przez Regenta (Dz. P. poz. 11353),

powołuję w skład Książęcej Komisji Wyborczej właściwej do przeprowadzenia w/w elekcji

Jaśnie Oświeconego Avrila diuka von Levengothon (A7169),
Radcę Naczelnej Izby Archietektury

oraz

Jego Książęcą Wysokość Defloriusza hrabiego Dyman Wander (A0441),
Marszałka Trybunału Koronnego.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(―) Adam Jerzy Piastowski
Regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny