Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneUtrata obywatelstwa sarmackiego, poz. 11357 [X]

Grodzisk, dnia 14 lutego 2020 r.

Postanowienie Regenta

w sprawie stwierdzenia utraty obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 marca 2014 r. stwierdzam, że w związku ze zrzeczeniem się obywatelstwa obywatelstwo utracił/a:

  1. Krzysztof Czuguł-Chan (A7782)

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Adam Jerzy Piastowski
Regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny