Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiNaczelna Izba Architektury oraz PASI, poz. 11361 [X]

Grodzisk, dnia 16 lutego 2020 r.

Postanowienie Regenta

ws. stwierdzenia utraty funkcji Radcy Naczelnej Izby Architektury

§ 1.

Na podstawie art. 2 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 175 o Naczelnej Izbie Architektury z dnia 11 maja br., w związku ze zrzeczeniem się obywatelstwa, stwierdzam utratę funkcji Radcy Naczelnej Izby Architektury przez Jaśnie Oświeconego Krzysztofa Czuguł-Chana (A7782). 

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(—) Adam Jerzy Piastowski
Regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny