Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiRozporządzenia wykonawcze, poz. 11368 [X]

Srebrny Róg, dnia 17 lutego 2020 r.

Edykt Królowej Teutonii nr 1/2020

w sprawie utworzenia urzędu Lorda Lingwisty

Na podstawie Konstytucji Królestwa Teutonii z dnia 25 pażdziernika 2018 art.17 ust 1 i 2  tworzy się urząd Lorda Lingwisty

Art. 1. [Przedmiot postanowienia]

W celu pomocy w sprawowaniu władzy powołuje się Lorda Lingwiste wchodzącego w skład Rady Królestwa, jako ciało opiniodawczo-doradcze przy Królu.                                                      

Art. 2. [Lord Lingwista]

 1. Tworzy się urząd Lorda Lingwisty, jako odpowiedzialnego za język teutoński.
 2. Urzędowi, o którym mowa w ustępie poprzedzającym:
  1. powierza się prowadzenie wewnętrznych i zewnętrznych działań promocyjnych na rzecz języka teutońskiego 
  2. powierza się sprawowanie pieczy nad słownikiem teutońsko-polskim 
  3. nadaje się uprawnienia do dodawania i edycji podstron w instytucji Królestwa Teutonii w systemach informatycznych Księstwa Sarmacji 

Art. 6. [Regulacje szczególowe]

 1. Lorda Lingwiste powołuje i odwołuje Król w odpowiednim zarządzeniu.
 2. Lord Lingwista podlega Lordowi Zarządcy oraz Królowi
 3. Żeńskim odpowiednikiem tytułu Lorda jest tytuł Lady i stosuje się go odpowiednio.

Art. 7. [Wynagrodzenie]

 1. Wysokość wynagrodzenia dla Lorda Lingwisty określa Król
 2. Stawki wynagrodzeń podawane są do publicznej wiadomości na liście płac.

(—) Joanna Izabela
Królowa Teutonii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny