Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 11373 [X]

Grodzisk, dnia 23 lutego 2020 r.

Obwieszczenie Książęcej Komisji Wyborczej

ws. wyników wolnej elekcji

Na podstawie art. 11 Rozporządzenia Księcia z mocą ustawy z dnia 12 października 2019 r. — Ordynacja Wyborcza (Dz. P. poz. 11124), zwanej dalej "Ordynacją Wyborczą", Książęca Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości

wyniki

WOLNEJ ELEKCJI

z dni 22-23 lutego 2020 roku, zarządzonej przez Regenta dnia 13 lutego 2020 r. (Dz. P. poz. 11353).

§ 1.

Statystyki głosowania

LICZBA OSÓB UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA: 56

LICZBA WYBORCÓW: 40 (frekwencja: 71%)

ŁĄCZNA SUMA SIŁY GŁOSÓW ODDANYCH W WYBORACH: 106

SUMA SIŁY GŁOSÓW WAŻNYCH: 106

LICZBA GŁOSÓW WAŻNYCH: 40

SUMA SIŁY GŁOSÓW PUSTYCH: 0

LICZBA GŁOSÓW PUSTYCH: 0

§ 2.

Wynik głosowania

1. Liczba głosów pierwszej preferencji oddanych na poszczególnych kandydatów:

   1. Wojciech Hergemon(T0003): 21 głosów (7 wyborców),
   2. Joanna Izabela (AG472): 20 głosów (8 wyborców),
   3. Ludwik Tomović (AF433): 1 głos (1 wyborca),
   4. Januszek von Hippogriff-Pałasz(AG866): 39 głosów (15 wyborców),
   5. Alfred Fabian von Tehen-Dżek (AG541): 19 głosów (6 wyborców),
   6. Prokrust Zombiakov (A1217): 6 głosów (3 wyborców).

2. W ostatniej, piątej rundzie głosowania, kandydatami byli Wojciech Hergemon oraz Januszek von Hippogriff-Pałasz, którzy uzyskali odpowiednio 37 i 69 pozostałych głosów (35% i 65%).

§ 3.

Wynik elekcji

Na podstawie art. 11 ust. 2 Ordynacji Wyborczej, w związku z paragrafem 1 i 2 niniejszego Obwieszczenia, Książęca Komisja Wyborcza stwierdza, że

na tron sarmacki wybrany został

Januszek von Hippogriff-Pałasz (AG866).

§ 4.

Protokół z głosowania

Załącznik do Obwieszczenia zawiera raport wygenerowany przez oprogramowanie wyborcze.

* * *

ZAŁĄCZNIK

Raport z programu OpenSTV

OpenSTV version 1.5 (http://www.OpenSTV.org/)

Loading ballots from file Elekcja.txt.
Ballot file contains 6 candidates and 106 ballots.
No candidates have withdrawn.
Ballot file contains 106 non-empty ballots.

Counting votes for Wybory Ksiecia using Instant Runoff Voting.
6 candidates running for 1 seat.

R|Wojciech Herg|Joanna Izabel|Ludwik Tomovi|Januszek von |Alfred Fabian|Prokrust Zomb|Exhausted
|emon (T0003) |a (AG472) |c (AF433) |Hippogriff-Pa| von Tehen-Dz|iakov (A1217)|
| | | |lasz (AG866) |ek (AG541) | |
====================================================================================================
1| 21| 20| 1| 39| 19| 6| 0
|-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Count of first choices.
====================================================================================================
2| 21| 21| | 39| 19| 6| 0
|-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Count after eliminating Ludwik Tomovic (AF433) and transferring votes.
====================================================================================================
3| 23| 21| | 39| 23| | 0
|-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Count after eliminating Prokrust Zombiakov (A1217) and transferring votes.
====================================================================================================
4| 36| | | 47| 23| | 0
|-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Count after eliminating Joanna Izabela (AG472) and transferring votes.
====================================================================================================
5| 37| | | 69| | | 0
|-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Count after eliminating Alfred Fabian von Tehen-Dzek (AG541) and transferring votes. Candidate
| Januszek von Hippogriff-Palasz (AG866) is elected.

Winner is Januszek von Hippogriff-Palasz (AG866).

(—) Adam Jerzy Piastowski
Regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny