Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 11393 [X]

Grodzisk, dnia 3 marca 2020 r.

Postanowienie Księcia

ws. nadania obywatelstwa honorowego

Art. 1

Na podstawie art. 3a Ustawy Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim niniejszym postanawiam o nadaniu obywatelstwa honorowego Jaśnie Oświeconemu Krzysztofowi Czuguł-Chanowi (A7782). 

Art. 2

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia. 

 

(-) Filip I Gryf
Książę Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny