Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Baridasu (archiwum)Archiwalne konstytucje Baridasu, poz. 1140 [X]

Almera, dnia 22 marca 2007 r.

Proklamacja Króla Baridasu

o zmianie Konstytucji Baridasu (uchylony)

MY, PIOTR MIKOŁAJ,
z łaski Bożej książę Sarmacji, król Baridasu etc., wszystkim i każdemu z osobna — pozdrowienie. W związku z naszymi planami postanawiamy uzupełnić Konstytucję Baridasu o następującą poprawkę:

  1. Król może ustanowić Regenta, który w jego imieniu i zastępstwie sprawuje władzę królewską.
  2. Regentowi przysługują wszystkie kompetencje Króla, za wyjątkiem zmiany Konstytucji.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny