Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneEmisja znaczków, poz. 11412 [X]

Grodzisk, dnia 14 marca 2020 r.

Postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych

ws. emisji znaczka koronacyjnego

§ 1.

Na podstawie § 3 ust. 1. pkt. 3. Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie emisji znaczków z dnia 25 kwietnia 2017 r. (Dz. P. poz. 9345. z póź. zm.). postanawiam o emisji znaczka "Znaczek koronacyjny Filipa I Gryfa - Princeps Sarmatiae" o nominale 2100 lt i cenie sprzedaży 2100 lt, w ilości 15 egzemplarzy.

§ 2.

Do sprzedaży bezpośredniej przeznacza się 15 znaczków, limit znaczka na jednego kupującego wyniesie 2 sztuki. Zgodnie z art. 3. ust. 2a. Ustawy Sejmu z dnia 20 sierpnia 2014 r. o finansach publicznych, 100% dochodu ze sprzedaży znaczka zostanie przelane na konto Dworu Książecego (G00002). Wzór znaczka określony jest w załączniku nr 1. Autorem grafiki znaczka jest Pan Ramael.

§ 3.

Na podstawie § 3 ust. 1. pkt. 3. Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie emisji znaczków z dnia 25 kwietnia 2017 r. (Dz. P. poz. 9345. z póź. zm.). postanawiam o emisji znaczka "Znaczek koronacyjny Filipa I Gryfa - 14.03.2020" o nominale 2100 lt i cenie sprzedaży 2100 lt, w ilości 15 egzemplarzy.

§ 4.

Do sprzedaży bezpośredniej przeznacza się 15 znaczków, limit znaczka na jednego kupującego wyniesie 2 sztuki. Zgodnie z art. 3. ust. 2a. Ustawy Sejmu z dnia 20 sierpnia 2014 r. o finansach publicznych, 100% dochodu ze sprzedaży znaczka zostanie przelane na konto Dworu Książecego (G00002). Wzór znaczka określony jest w załączniku nr 2. Autorem grafiki znaczka jest Pan Wilhem Orański.

§ 5.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem 16 marca 2020 roku o godzinie 16:00.

ZAŁĄCZNIK NR 1:

Obrazek

ZAŁĄCZNIK NR 2:

Obrazek

 

(—) Joanna Izabela
Minister Spraw Wewnętrznych

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny