Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuAkty wykonawcze, poz. 11429 [X]

Almera, dnia 24 marca 2020 r.

Postanowienie Króla

w sprawie powołania Wicekróla (uchylony)

My, Laurẽt Gedeon I,

z woli Narodu panujący Król Baridasu, wielki książę Arped etc. etc.

na podstawie art. 1 ust.8 Praw Kardynalnych stanowimy, co następuje:

§ 1.

z powołujemy na urząd:

Wicekróla,

Jego Królewską Wysokość Piotra II Grzegorza (A1952) i powierzamy Mu opiekę nad Królestwem Naszym w zgodzie z Ordonansem Króla o Dworze Królewskim i urzędach Królestwa Baridasu (Dz. P. poz. 11138) i wolą naszą.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą publikacji.

(—) Jego Królewska Mość Laurẽt Gedeon I
Król Baridasu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny