Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1143 [X]

Grodzisk, dnia 23 marca 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 21 marca 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Karol \"Szabel\" Marcjan-Chojnacki-Szabelka
Data i miejsce urodzenia: 17 Września Anno Domini 1992, Zielona Góra
Miejsce zamieszkania: Zielona Góra (KOR)
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-05-24 (301)
Identyfikator: A7156

Wasza Książęca Mość!
Obywatele Księstwa Sarmacji którzy to czytacie!

Sarmackie obywatelstwo(połączone z tytułami Kawalera i
morvańskim Lord de Bill Aurerum) już niegdyś posiadałem, ale
zrzekłem się go, zniesmaczony brakiem referendum ws.
połączenia z Baridasem. Nie chodziło bynajmniej o to, że
jestem mu przeciwny, ale uważałem, że to na tyle ważna
sprawa, że mimo wszystko należało się ze społeczeństwem
skonsultować. Opuściłem Księstwo w celu założenia nowej
mikronacji o kulturze Kozakciej - zwanej od najwcześniejszego
momentu Tirecją. Niestety po zdradzie niejakiego Gerarada ibn
Ibrahima Gerherda-Szopkowskiego Tirecja podupadła i już się
nie podniosła. Ostatnio wraz z jedyną osobą która pozostała
przy mym boku - Markiem Lipą-Abramowiczem, postanowiliśmy do
Księstwa powrócić i spróbować tu założyć miasto o kozackim
klimacie. Zależy mi na tym by idea virtualnych Kozaków
przetrwała i rozwinęła się - choćby w ramach Sarmacji.
Dlatego też proszę, aby dano mi ponownie szansę zrobienia
czegoś w Księstwie. Proszę, by Obywatele Księstwa Sarmacji
którzy to czytają wyrazili pozytywną opinię. Proszę, by
Książę ponownie nadał mi obywatelstwo. Proszę o szansę
ratowania idei virtualnych Kozaków.

Karol Marcjan-Chojnacki-Szabelka

Adres IP: 83.142.72.106
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.3) Gecko/20070309 Firefox/2.0.0.3

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny